บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ครม. ไฟเขียว บัตรคนจน รอบใหม่ เริ่มต้นปี 2565 เช็กคุณสมบัติได้ที่นี่

ตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ หลังมติ ครม. ไฟเขียว บัตรคนจน เป็นอีกหนึ่งของขวัญปีใหม่ เริ่มต้นปี 2565 เช็กคุณสมบัติเบื้องต้น ได้ที่นี่

21 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติมาตรการเยียวยาโควิด 19 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นของขวัญปีใหม่ 2565 โดยหนึ่งในนั้นมีมาตรการ บัตรคนจน โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ด้วยนั้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 21 ธันวาคม 2564 มีรายงานว่า โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ จะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงต้นปี 2565 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

 

 

หลักเกณฑ์เบื้องต้นคุณสมบัติผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ มีดังนี้

– สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

– รายได้ทั้งครอบครัว รวมแล้วไม่เกิน 200,000 บาท

– ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากธนาคาร สลากออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท

– ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้

– ลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนได้แม้ไม่มีโทรศัพท์มือถือ

– ผู้ถือบัตรสวัสดิการเก่า ต้องลงทะเบียนใหม่

– หากถือครองกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินอยู่ จะต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ส่วนห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร ส่วนกรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรด้วยมีพื้นที่ได้ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ ไม่ใช่เพื่อการเกษตร มีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

ทั้งนี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใบเดิม ยังใช้งานได้ต่อเนื่องจนกว่าจะเริ่มใช้บัตรประชาชนในช่วงปี 2565