บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้สูงอายุ จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ คนละ 10 เดือน

รัฐเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษให้ผู้สูงอายุถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4.7 ล้านคนทั่วประเทศ เพิ่มอีกคนละ 10 เดือน

ที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ซึ่งมีคุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน ตามเงื่อนไขดังนี้

ใครได้บ้าง

– ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ทุกคนทั่วประเทศ ประมาณ 4.7 ล้านคน

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่ม 10 เดือน

– การให้เงินจะนับย้อนหลังตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน 2563 (4 เดือน) และตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 (ได้เดือนเว้นเดือน รวม 6 เดือน) โอนเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เร็ว ๆ นี้

 

 

 

ได้คนละเท่าไร

– คนละ 50-100 บาท ตามเกณฑ์รายได้สวัสดิการแห่งรัฐ
– หากรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้ 100 บาท
– หากรายได้ 30,000 – 100,000 บาทต่อปี ได้เดือนละ 50 บาท

 

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์