ข่าวสินเชื่อ การเงิน

เปิดให้ยืมได้แล้ว 30, 000 บาท ผ่อน นาน 24 เดือน สินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan

สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan

บริการสินเชื่อบุคคล Speedy Loan จากธนาคารไทยพาณิชย์ สมัครสินเชื่อเงินสดได้ง่ายๆโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน รับเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร พร้อมวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ และสะดวกสบายกับหลายช่องทางการผ่อนชำระ

ขอสินเชื่อทั่วไป

-สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

-เมื่อขอสินเชื่อไปแล้วได้รับการอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้

-วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000 – 5,000,000 บาท

-20,000 – 30,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 24 เดือน

-30,001 – 99,999 บาท ผ่อนได้สูงสุด 60 เดือน

-100,000 – 5,000,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 72 เดือน

-ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน

-คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

-ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน

 

 

 

 

อนุมัติไว กับ สินเชื่อบุคคล Speedy loan

-วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และไม่เกิน 5,000,000 บาท

-ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 72 เดือน

โปรแกรม Speedy Loan Normal ผ่อนสบายแสนละ 2,700 บาทต่อเดือน

วงเงินที่ได้รับอนุมัติ(บาท) พนักงานประจำ เจ้าของกิจการ
เดือนที่ 1-12 เดือนที่ 13 เป็นต้นไป เดือนที่ 1-12 เดือนที่ 13 เป็นต้นไป
>=1,000,000 15.99% 21.50% 17.99% 23.50%
500,000 – 999,999 17.99% 23.50% 19.99% 25.00%
150,000- 499,999 19.99% 23.50% 21.99% 25.00%
50,000- 149,999 24.00% 25.00% 25.00% 25.00%
10,000- 49,999 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

 

*วิธีการคิดอัตราผ่อน 2,700 บาทต่อเดือน :กรณีวงเงินกู้ 100,000 บาท อัตราผ่อน 2,700 บาทต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระ 72 เดือน คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 25% ต่อปี

เงื่อนไขรวม :

-อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคล Speedy Loan ใช้สำหรับลูกค้าที่สมัคร และได้รับการอนุมัติวงเงิน ระหว่าง 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 เท่านั้น
-ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน
-หลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
-ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการเว้นแต่มีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
-สอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777

 

 

 

เงื่อนไขบริการ

1. ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20-60 ปี

2. รายได้ขั้นต่ำ

– 15,000 บาท/เดือน สำหรับพนักงานประจำ (ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว)

– 15,000 บาท/เดือน หรือกระแสเงินสดหมุนเวียนในบัญชีเงินฝากของกิจการย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน สำหรับเจ้าของธุรกิจ

3. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้

สมัครออนลไน์ได้ที่  https://www.scb.co.th/th/personal-banking/loans/personal-loans/speedy-loan/apply-form.html

รายละเอียดเพิ่มเติม อ่านที่ https://www.scb.co.th/th/personal-banking/loans/personal-loans/speedy-loan.html