ข่าวสินเชื่อ การเงิน

ลงทะเบียนยืมเงิน 10,000 ออมสิน GSB ลงก่อน ได้เงินก่อน

มาตรการสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม “สินเชื่อห่วงใย” ผ่านแอป MyMo ให้ยืมเงิน 10,000 บาท ผ่านทางแอป MyMo สามารถกู้เงินได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือ จนกว่าจะครบวงเงินโครงการ กู้ผ่านจะได้รับเงินภายใน 3 วัน เข้าแอป MyMo ทันที ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้มีเพียงแค่ บัตรประชาชนใบเดียว เท่านั้น กู้เงินได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำ และอาชีพอิสระ ผู้ที่กำลังเดือดร้อน ไปดูวิธีการสมัครกันเลย

จุดเด่น “สินเชื่อห่วงใย”

-ไม่มีหลักประกันในการขอกู้

-ยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

-ใช้บัตรประชาชนใบเดียว ก็กู้ได้แล้ว

-สมัครขอสินเชื่อผ่านแอป MyMo ได้ทันที

-ผ่อนชำระเงินคืนได้สูงถึง 24 งวด

 

จำนวนเงินให้กู้ยืม

ไม่เกินรายละ 10,000 บาท

วัตถุประสงค์การกู้

เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

 

ระยะเวลาชำระเงินกู้คืน

สูงสุดไม่เกิน 24 เดือน และรวมกับระยะปลอดชำระหนี้ใน 6 งวดแรกแล้ว ซึ่งสามารถกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ได้ตามเหมาะสม ทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 3 ปี

 

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อปี

 

คุณสมบัติผู้ขอกู้เงิน

-เป็นผู้ที่มีบัญชี MyMo ก่อนวันที่ 1 มิ.ย. 2564

-มีอายุ 19 – 70 ปี

-ต้องไม่เป็นผู้มีรายได้จากรัฐ เช่น ข้าราชการ ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือน หรือรายได้จากรัฐ

-ไม่เป็นผู้ที่ว่างงาน

-ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน

-เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

 

เอกสารการขอสินเชื่อ

ใช้บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้น

 

ผู้ที่สนใจ ให้อัพเดท MyMo เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด และเข้าเมนูขออนุมัติ  “สินเชื่อห่วงใย” และทำการลงทะเบียนจองสิทธิ จากนั้นจึงทำการ ล๊อกอิน เข้า MyMo เพื่อสมัครสินเชื่อ “สินเชื่อห่วงใย” ในวันและเวลาที่ได้รับแจ้ง ผู้ที่ได้รับสิทธิในวันเวลาที่แจ้งเท่านั้น จึงจะเห็นเมนูสินเชื่อ จากนั้นให้ทำตามรายละเอียดที่แจ้งใว้ในแอป MyMo ไปทีละขั้นตอนจนเสร็จสิ้น