ข่าวสินเชื่อ การเงิน

ไทยเครดิต ช่วยเหลือ รายย่อย 2 เเสน ไม่ต้องมีคนค้ำ

เว็บไซต์ www.tcrbank.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ได้ออกสินเชื่อนาโนเเละไมโครเครดิตเพื่อพ่อค้าเเม่ค้าเเละผู้ประกอบการรายย่อย “คุยง่าย ผ่อนสบาย ได้เงินเร็ว” สนับสนุนเงินทุนสูงสุด 200,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ให้พ่อค้าเเม่ค้าเข้าถึงเงินทุนในระบบได้อย่างปลอดภัย

 

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเงินทุน

-วงเงินสูงสุด 200,000 บาท

-สินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Loan) ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด เเต่วงเงินจะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปี

-อัตราดอกเบี้ยเเบบลดต้นลดดอก

-ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

-สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

-บุคคลธรรมดา

-สัญชาติไทยเท่านั้น

-มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี

-อายุผู้กู้ที่เป็นที่เป็นเจ้าของธุรกิจต้องไม่เกิน 60 ปี

-วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น

-ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี

-ธุรกิจต้องมีสถานประกอบการชัดเจน เเละสามารถตรวจสอบได้

-สถานที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาด ในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคาร

 

 

เอกสารประกอบการสมัคร

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส

-สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)

-เอกสารเเสดงสถานภาพสมรส (ถ้ามี)

-สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าเเรก

-สำเนาสัญญาเช่า (ถ้ามี)

วิธีกำรชำระ/ช่องทางการชำระ

-ชำระเป็นจำนวนเงินเท่ากันๆเป็นรายงวด เเบบลดต้นลดดอก

-ช่องทางการชำระผ่านสาขาของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย /ชำระผ่านเจ้าหน้าที่สินเชื่อนาโน/ไมโครเครดิต / ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือช่องทางอื่นๆ (มีค่าบริการ)

หมายเหตุ :

รายละเอียดการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เเละเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด