ข่าวสินเชื่อ การเงิน

ออมสิน ปล่อยสินเชื่อ สร้างงาน สร้างอาชีพ โดยไม่มีผู้ค้ำ วงเงิน 50,000-100,000 ปลอดดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

 

ในช่วงที่ประเทศได้รับผลกระทบของ Covid-19 ซึ่งมีผลต่อระบบเศรษฐกิจ และประชาชนทั่วไป ธนาคารออมสินตระหนักถึงความลำบากของลูกค้า และประชาชน ที่ประสบกับปัญหาการขาดรายได้ อันมาจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น การตกงาน การถูกเลิกจ้าง การลดเงินเดือน ธนาคารจึงมีโครงการเข้าไปเสริมสภาพคล่อง อบรม ให้ความรู้ การประกอบอาชีพ และบรรเทาความเดือดร้อน ให้ประชาชนมีช่องทางการเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง “สร้างโอกาสเพื่อความยั่งยืน”

 

 

โครงการจากธนาคารออมสิน สำหรับศิษย์เก่าที่อายุเกิน 20 ปี เพียงใช้ใบประกาศนียบัตร ปวช.,ปวส., ปริญญาตรี และ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แนบเป็นหลักฐาน เพื่อขอสินเชื่อสร้างอาชีพได้โดยไม่มีผู้ค้ำ วงเงิน 50,000-100,000 อีกทั้งยัง ปลอดดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

 

สินเชื่อตั้งหลัก 50,000 บาท ยื่นกู้เงินด่วนรู้ผลใน 15 นาที รับเงินใน 24 ชม.

 

ติดต่อสอบถาม ธนาคารออมสิน  GSB Contact Center

 

– อ่านข่าวเงินกู้ยืม น่าสนใจอื่นๆ คลิกที่นี่ –