ข่าวสินเชื่อ การเงิน

วิธีสมัคร กรุงไทยเปย์เดะ มนุษย์เงินเดือนขอกู้ 100,000 ดอกเบี้ยต่ำ เลือกผ่อนนานได้ด้วย

มนุษย์เงินเดือนที่ประสบปัญหากับสภาพคล่อง และมองหาสินเชื่ออเนกประสงค์พร้อมใช้อยู่นั้นมาทางนี้ เพราะล่าสุดมีสินเชื่อกรุงไทยเปย์เดะ สมัครออนไลน์ผ่าน Krungthai NEXT สำหรับพนักงานเอกชน รับเงินเดือนผ่านกรุงไทย วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครดังนี้

สำหรับจุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • กู้ง่ายผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT
 • สินเชื่ออเนกประสงค์พร้อมใช้ แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)
 • สำหรับพนักงานประจำบริษัทเอกชน รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย
 • วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
 • ดอกเบี้ยต่ำ MRR+7% ต่อปี ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายละเอียดและเงื่อนไข

 • ผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12-60 เดือน

เอกสารที่ใช้สมัคร

 • ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้ (ขึ้นอยู่กับระเบียบเงื่อนไขของธนาคาร)

ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อกรุงไทยเปย์เดะ on NXET มีดังนี้

 

 • กด “บริการ”
 • กด “สมัครสินเชื่อ”
 • แสดงผลิตภัณฑ์ และคำนวณผ่อนชำระ
 • ระบุ อาชีพ เงินเดือน วงเงินที่ต้องการขอ และเลือกจำนวนเดือนที่ผ่อนจ่ายตามที่ต้องการ

 

 • ยอมรับข้อตกลงข้อมูลผลิตภัณฑ์ และตัวอย่างการคำนวณสินเชื่อ เพื่อดำเนินการต่อ
 • รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)
  – เข้าสู่หน้าข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้เฉพาะที่ทำงานเท่านั้น
  – ผู้ใช้สามารถแก้ไข Email และเบอร์โทรได้ที่ Setting ของ NEXT
  – ข้อมูลส่วนบุคคลที่เหลือ ผู้ใช้ต้องติดต่อสาขาเพื่อแก้ไข
 • เลือก “ถัดไป”

 

 

 • ผู้ใช้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 • ตอบคำถามเรื่องการมีสินเชื่อส่วนบุคคลกับสถาบันทางการเงินอื่น และกดถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ
 • เข้าสู่หน้ายืนยันข้อมูล ผู้ใช้สามารถตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลในส่วนที่ต้องการ
 • เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กด “ยืนยัน” เพื่อดำเนินการต่อ ในการส่งใบสมัครขอสินเชื่อ

 • – เข้าสู่หน้าการให้ความยินยอม Model Consent เลื่อนเพื่ออ่านรายละเอียดความยินยอม
  – เลือกให้ความยินยอม กด “ยืนยัน” เพื่อดำเนินการต่อ
 • เข้าสู่หน้าการให้ความยินยอม (NCB Consent)
 • เลือกให้ความยินยอม กด “ยืนยัน” เพื่อดำเนินการต่อ
 • ผู้ใช้ใส่รหัส PIN เพื่อยืนยันการให้ความยินยอม และส่งใบสมัครการขอสินเชื่อ

 

 • แสดงสถานะการสมัคร
 • กดปุ่มขยายเวลาอัปโหลดเอกสาร
 • ดูเอกสารและอัปโหลด
 • เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดเอกสารที่ต้องอัปโหลด

 

 

 • อัปโหลดเอกสารที่กำหนด
 • แสดงผลส่งใบสมัครสำเร็จและกดปุ่มเสร็จสิ้น

 

ขั้นตอนการยอมรับสินเชื่อ

 • แสดงสถานะการสมัคร และเลือก “ยอมรับข้อเสนอ”
 • เลือกบัญชีรับเงินสินเชื่อ
 • ยืนยันข้อมูล
 • กด “ยืนยัน” ข้อมูล

 • เลื่อนอ่านสัญญาสินเชื่อจนครบ
 • กดปุ่มยอมรับในเงื่อนไขสัญญา
 • ใส่รหัส PIN
 • เลื่อนเพื่ออ่านรายละเอียด

 

 • กดปุ่ม “เสร็จสิ้น”
 • สถานะการสมัคร
 • การสมัครสำเร็จ

 

ขอขอบคุณ

ข้อมูล :krungthai