ข่าวสินเชื่อ การเงิน

SCB จัดให้ 5000- 2 ล้าน ไม่ต้องค้ำประกัน

ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ออก สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan เป็นสินเชื่อเงินให้กู้ยืมที่ปรับได้เองตามใจคุณ จุดเด่น คือ สมัครง่าย ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือ บุคคลค้ำประกัน ลูกค้าสามารถแจ้งความต้องการ อยากจะผ่อนเท่าใด สามารถเลือกการชำระคืนเงินกู้ได้ รู้ผลอนุมัติเร็วไม่ต้องรอนาน อนุมัติเร็วสุดใน 5 นาที ยื่นสมัครผ่านแอป “SCB EASY” ได้ ซึ่งเปิดให้ยื่นกู้ได้ตลอดเดือนสิงหาคมนี้

รายละเอียดคุณสมบัติ และ เงื่อนไข มีดังนี้

1. วงเงินกู้อนุมัติตั้งแต่ 5,000 – 2,000,000 บาท ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ ไม่เกิน 2,000,000 บาท
2. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ขั้นต่ำอยู่ที่ 10,000 บาท
3. เป็นลูกค้าของธนาคาร ไทยพาณิชย์
4. มีสัญชาติไทย มีอายุระหว่าง 20-65 ปี
5. ผ่อนชำระได้สูงสุดไม่เกิน 60 งวด สำหรับรายเดือน หรือ 130 งวด สำหรับรายสองสัปดาห์
6. ชำระเงินกู้คืนธนาคาร เป็นงวดรายเดือน หรือรายสองสัปดาห์ก็ได้
7. คิดอัตราดอกเบี้ย แบบลดต้นลดดอก
8. อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระ 25% ต่อปี คำนวณจากค่างวดส่วนที่เป็นเงินต้นที่ลูกค้าผิดนัดชำระ

ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราดอกเบี้ยที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประกาศกำหนดเอาใว้ (อยู่ระหว่าง 10-25% ต่อปี)