ข่าวสินเชื่อ การเงิน

สินเชื่อ ออมสิน บ้านหลังแรก First Life First Home ผ่อน 2500 ต่อเดือน

สินเชื่อ ออมสิน บ้านหลังแรก First Life First Home

 

 

สินเชื่อออมสิน”First Life First Home” สำหรับซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรก ธนาคารออมสิน เปิดสินเชื่อบ้านหลังแรกในชีวิตเป็นจริงได้ง่ายๆ ด้วยเงื่อนไขสบายๆ และไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด ธนาคารออมสินเข้าใจและรู้ซึ้งถึงความต้องการมีบ้าน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการเริ่มต้นชีวิตที่ดี แถมกู้เพิ่มเติมได้ง่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษเช่นเดียวกัน วงเงินกู้เคหะสูงสุด 5 ล้านบาท

 

อ่าน >>  สินเชื่อเพื่อคุณ ออมสิน กู้ง่าย ได้สูงสุด 30,000 บาท รีบสมัครก่อน 31 ธ.ค. 65 นี้

 

วัตถุประสงค์

-เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรก (ตรวจสอบจากเครดิตบูโร ทั้งกรณีผู้กู้หลัก และ/หรือผู้กู้ร่วม)
-วงเงินให้กู้สินเชื่อเคหะสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท

บ้านในฝันหลังแรกในชีวิต เป็นจริงได้ง่ายๆ ด้วยสินเชื่อออมสิน First Life First Home

-ผ่อนสบายล้านละ 2,500 บาท/เดือน (2 ปีแรก)
-ดอกเบี้ยต่ำ 2.30% (เฉลี่ย 3 ปีแรก)
-วงเงินกู้เคหะสูงสุด 5 ล้านบาท
-ฟรีค่าจดจำนอง ค่าจัดทำนิติกรรมสัญญา และค่าบริการสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ย

เอกสารสำหรับผู้กู้หลัก / ผู้กู้ร่วม

พนักงานประจำ/ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ พนักงานธนาคาร/ พนักงานเงินทุนหลักทรัพย์

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนใช้หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 2 เดือน
  • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

 

 

 

MADAME FIN น้ำหอมมาดามฟินรุ่นคลาสสิก
รับประกันสินค้าจากบริษัทของแท้100%
พิกัดที่ ? https://shope.ee/2priySLHZg

 

 

ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
  • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่

1. กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

2. กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

3. กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/ ทะเบียนการค้า

  • บัญชีรับ – จ่าย (ถ้ามี) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด/ งบการเงิน/ กรณีเป็นนิติบุคคล ใบเสร็จภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

 

อ่าน >> สินเชื่อออมสินไทรทองส่วนบุคคล ให้ยืมสูงสุด 10 ล้าน ผ่อนขั้นต่ำ ล้านละ 5,000 ต่อ เดือน

 

 

 

ยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2565 หรือจนกว่าครบวงเงินโครงการตามที่กำหนด แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

**อนุมัติ​และจัดทำนิติกรรม​สัญญา​ภายใน​ 30 กันยายน 2565 **

รายละเอียดเพิ่มเติม อ่านที่  https://www.gsb.or.th/promotions/first-life-first-home/#1651717440730-12c8814d-29d2