ข่าวสินเชื่อ การเงิน

สินเชื่อเพื่อคุณ ออมสิน กู้ง่าย ได้สูงสุด 30,000 บาท รีบสมัครก่อน 31 ธ.ค. 65นี้

สินเชื่อเพื่อคุณ จาก ธนาคารออมสิน 

 

สินเชื่อเพื่อคุณ จากธนาคารออมสิน คืออะไร เช็กคุณสมบัติ เงื่อนไขการสมัคร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง สามารถดูข้อมูลต่าง ๆ ได้ที่นี่เลย

วิธีสมัคร โครงการจากธนาคารออมสิน หลังปล่อย สินเชื่อเพื่อคุณ ช่วยฟื้นฟู ตั้งตัวได้ วงเงินกูสูงสุด 30,000 บาท ผ่านสบาย 2 ปี ไม่ต้องค้ำ ดอกเบี้ยถูก

ช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมานี้ หลาย ๆ คนอาจจะเจอวิกฤติที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวอย่างสถานการณ์การแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโควิด-19 ทำเอาหลายาครอบครัว หลายอาชีพต้องเขว แต่ในปี 2565 นี้ แม้ว่าสถานการณ์โรคระบาดจะดีขึ้น แต่สถานการณ์ทางการเงินกลับถดถอยธนาคารออมสินจึงปล่อสินเชื่อใหม่อย่าง สินเชื่อเพื่อคุณ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีพ ฟื้นฟูอาชีพหลังสถานการณ์ Covid-19

สินเชื่อเพื่อคุณ จากธนาคารออมสิน

วิธีสมัคร สินเชื่อเพื่อคุณ จากธนาคารออมสิน กู้ง่าย วงเงินสูง 30,000 บาท ผ่อนสบายนาน 2 ปี

วิธีสมัคร และตรวจสอบสิทธิ์ สินเชื่อเพื่อคุณมีวิธีดังนี้

1.ให้เข้ามาที่เว็บไซต์ GSB เพื่อศึกษารายละเอียดก่อนทำการสมัคร
2.คลิกที ‘ลงทะเบียนจองสิทธิ์’
3.ศึกษาข้อมูล รายละเอีบดการกู้ สินเชื่อเพื่อคุณ
4.คลิกถูกช่อง ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นแล้วฯ
5.คลิก ‘ยืนยันตามข้อตกลง’
6.กรอกข้อมูล รายละเอียดให้เรียบร้อย เพื่อให้ทางธนาคารพิจารณาสินเชื่อ

วิธีตรวจสอบสิทธิ์หลังการยื่นลงทะเบียน สมัครสินเชื่อเพื่อคุณ

1.ให้เข้ามาที่เว็บไซต์ GSB
2.คลิกที่ ‘ตรวจสอบสิทธิ์’
3.กรอก เลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์มือถือ เพื่อเช็กสถานะการสมัคร
**ในกรณีที่ผ่านการพิจารณา ธนาคารออมสิน จะจัดส่งสัญญากู้ยืมเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract) และเอกสารอื่นใด ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการสินเชื่อ ทางอีเมล์ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ต่อธนาคารและ/หรือช่องทางที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติ ผู้สนใจสมัครสินเชื่อเพื่อคุณ ออมสิน

ทางธนาคารออมสิน ได้กำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สนใจสมัคร สินเชื่อเพื่อคุณ ดังนี้

1.ผู้สมัครสินเชื่อ ต้องมีสัญชาติไทย
2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น เป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือก
3.ผู้สมัครสินเชื่อ ต้องมีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน และสามารถติดต่อได้
4.ผู้ยื่นกู้ ต้องไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน
5.ผู้สมัครต้องเป็นลูกค้าเป้าหมาย ตามที่ธนาคารกำหนด จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
6.ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อ สินเชื่อตามนโยบายรัฐ โดยต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 12 งวด และไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว
ลูกค้าเดิม หรือลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้ประจำ

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเพื่อคุณ ออมสิน

การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสินเชื่อตามที่ธนาคารกำหนด โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ ผ่านช่องทางการแจ้งเตือนใน ‘แอปพลิเคชั่น MyMo’ และ ‘ข้อความสั้น (SMS)’ เท่านั้น

ในกรณีที่ลูกค้า ผ่านการอนุมัติสินเชื่อเพื่อคุณ ทางธนาคารออมสิน จะให้จัดทำนิติกรรมสัญญาเงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract) ผ่าน แอปพลิเคชั่น MyMo ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยจะมีการเชิญให้ลูกค้าเข้าเรียนรู้ ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ผ่านระบบลงทะเบียนของธนาคาร

วงเงินกู้ ระยะเวลาผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย และรายละเอียดอื่น ๆ

ทางธนาคารออมสินได้มีการกำหนด วงเงินกู้ ระยะเวลาผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร ดังนี้

วงเงินกู้ – สินเชื่อเพื่อคุณ ออมสิน
-วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 30,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย – สินเชื่อเพื่อคุณ ออมสิน
-อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 15 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 1.25 ต่อเดือน)
-อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา บวกร้อยละ 3.00 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 18 ต่อปี)

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้สินเชื่อ ออมสิน
-สามารถผ่อนชำระคืนได้สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด)

ระยะเวลาดำเนินโครงการ
-ยื่นขอสินเชื่อและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ

 

ผู้ที่สนใจสมัคร สินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมผ่าน Call Center 1115 และ 1143 หรือเว็บไซต์ www.gsb.or.th

ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน

Comments are closed.