ข่าวสินเชื่อ การเงิน

สินเชื่อออมสินไทรทองส่วนบุคคล ให้ยืมสูงสุด 10 ล้าน ผ่อนขั้นต่ำ ล้านละ 5,000 ต่อ เดือน

 

สินเชื่อออมสินไทรทองส่วนบุคคล ธนาคารออมสินเปิดสินเชื่อไทรทองส่วนบุคคล กู้ได้สูงสุด10ล้านบาท ผ่อนต่ำล้านละ5,000/เดือน 2ปีเเรก

สินเชื่อออมสินไทรทองส่วนบุคคล ให้ลูกค้าทุกท่านใช้ชีวิตได้เต็มที่ยิ่งขึ้นด้วยการ ธนาคารออมสินเปิดสินเชื่อไทรทองส่วนบุคคล สินเชื่อที่รองรับความต้องการทุกประเภท ไม่ว่าจะท่องเที่ยว ซื้อรถ ใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล หรืออื่น ๆ กู้ได้สูงสุด10ล้านบาท ผ่อนต่ำล้านละ5,000บาทต่อเดือน ใน2ปีเเรก

จุดเด่น สินเชื่อไทรทองส่วนบุคคล

-เพื่อการอุปโภคบริโภค
-เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค)
-เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ
-เพื่อนำไปชำระหนี้จากสถาบันการเงินอื่น ที่มีสถานะบัญชีปกติ หรือ หนี้อื่นที่มีหลักฐานชัดเจน

วงเงินกู้

กู้ได้สูงสุดไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. เงินกู้ระยะยาว (L/T)

1.1 กรณีใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน มีหลักเกณฑ์ดังนี้
• ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
• ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินห้องชุด
• ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินที่ดิน
• ไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมินที่สวน ที่ไร่ ที่นา

1.2 กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน และกรณีไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)
ให้กู้ไม่เกิน 10 เท่า ของรายได้รวม และไม่เกินรายละ 500,000 บาท

 

 

 

สินเชื่อที่อยากแนะนำ

 

คุณสมบัติผู้กู้

1 เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน

2 มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

3 การกู้เงินแบบไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) มีหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ดังนี้
3.1 กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีเงินเดือนต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 1 ปี

3.2 กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ต้องมีรายได้รวมขั้นต่ำต่อเดือน ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และมีอายุการทำงาน หรือดำเนินกิจการในปัจจุบันมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี

 

ผ่อนของ ผ่อนมือถือ ใช้บัตรประชาชนใบเดียว เงินทันเด้อ กู้เงินผ่านแอปวงเงินสูงสุด 50,000 บาท ผ่อนนาน 15 เดือน เป็นแอปกู้เงินในระบบภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย รับเงินสดเข้าบัญชี MoneyThunder ทำธุรกรรมร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
*Conversion Rate สูง อนุมัติง่ายกว่า แอปสินเชื่ออื่นๆ สนใจ คลิกที่นี่

 

– อ่านข่าวเงินกู้ยืม น่าสนใจอื่นๆ คลิกที่นี่ –