คนละครึ่ง

สมัครคนละครึ่ง เฟส 4 วันที่ 14 ก.พ. 65 ใช้สิทธิ 21 ก.พ. 65

กระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้สมัครคนละครึ่งเฟส 4 หรือ คนละครึ่งรอบใหม่ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 65 ได้ผ่าน 2 ช่องทาง คนใหม่ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com คนเก่ากดผ่านแอปเป๋าตัง

 • ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบใหม่ 14 ก.พ. 65
 • ใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 วันที่ 21 ก.พ. – 30 เม.ย. 65
 • วงเงินยังรอ พิจารณาจาก ครม.

คนละครึ่งเฟส 4 ลงทะเบียน 14 กุมภาพันธ์ 2565

ขั้นตอนและวิธีสมัครคนละครึ่งเฟส 4 คนใหม่สมัครคนละครึ่งรอบใหม่ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

 1. เข้าเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com
 2. กดปุ่มลงทะเบียนรับสิทธิ เลือก สำหรับประชาชน
 3. อ่าน และตกลงยินยอมตามข้อตกลงการสมัครคนละครึ่งเฟส 4 กดปุ่ม ยืนยัน
 4. ป้อนข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน
 5. กดยืนยันข้อมูล
 6. ยืนยันรหัส otp ตาม sms ที่ระบบส่งให้
 7. ระบบยืนยันลงทะเบียนเรียบร้อย
 8. รอระบบแจ้งสิทธิผ่าน sms ภายใน 3 วันทำการ

1 เข้าเว็บไซต์สมัครคนละครึ่งเฟส 4

ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบใหม่ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565ได้ที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ในเวลา 6.00 น. – 23.00 น. โดยประสบการณ์ที่ผ่านมาขอสรุปได้ดังนี้ครับ

 • คนละครึ่งเฟส 1 ระบบไม่ล่ม ประชาชนทยอยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
 • คนละครึ่งเฟส 2 ระบบล่ม sms otp มีปัญหาประชาชนแย่งกันลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิคนละครึ่ง
 • คนละครึ่งเฟส 3 ระบบไม่ล่ม สิทธิหมดภายใน 3 ชั่วโมง

 

2 กดปุ่มลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิคนละครึ่งเฟส 4

เมื่อท่านเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบใหม่จะมีเมนูสีเหลือง ลงทะเบียนรับสิทธิ

 

จะมีเมนูย่อยให้สมัครคนละครึ่งรอบใหม่อยู่ 2 เมนูให้กดสมัคร

 1. สำหรับประชาชน
 2. สำหรับร้านค้า

 

3 อ่านหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและยอมรับการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4

แนะนำให้ท่านอ่านหนักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 รวมถึงกรณีการซื้อ-ขายอาหารและ/หรือ เครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform)

 • อ่านเงื่อนไขการเข้าร่วมคนละครึ่งรอบใหม่ ระยะที่ 4
 • ทำเครื่องหมายถูก หน้าช่อง
ยอมรับเงื่อนไขคนละครึ่งเฟส 4

4 กรอกข้อมูลในช่องให้ครบถ้วนและถูกต้อง

ท่านต้องกรอกข้อมูล 3 ส่วนให้ครบถ้วนและถูกต้อง ผู้สมัครคนละครึ่งเฟส 4 จำเป็นต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดงระบุ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวตามบัตรประชาชน

 • เลือกคำนำหน้า
 • กรอกชื่อภาษาไทย
 • กรอกชื่อกลาง (ไม่แนะนำใส่)
 • กรอกนามสกุล
 • กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 • กรอกรหัสหลังบัตรประชาชน 2 ตัวแรกเป็นอักษรภาษาอังกฤษ
 • เลือก วัน เดือน ปี เกิด

ส่วนที่ 2 เบอร์โทรศัพท์

แนะนำให้ป้อนเบอร์โทรศัพท์ตรงกับแอปเป๋าตัง และ ต้องสามารถรับรหัส otp เพื่อยืนยันสิทธิได้

ส่วนที่ 3 ข้อมูลการประกอบอาชีพ

ท่านจำเป็นต้องป้อนข้อมูลให้ครบทุกช่องเพื่อเป็นข้อมูลในการนำไปปรับปรุงโครงการคนละครึ่งรอบใหม่ครับ

 • เลือก อาชีพ / การทำงานหลัก
 • เลือกลักษณะงานมีนายจ้างหรือไม่
 • เลือกประเภทค่าตอบแทนของรายได้หลัก
 • เลือกรูปแบบค่าตอบแทนของรายได้หลัก
 • เลือกรายได้จากรายได้หลักต่อเดือน
 • เลือกมีอาชีพเสริมหรือไม่

เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วให้กดปุ่ม ลงทะเบียน

จากนั้น กรอกข้อมูลการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4

5 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยัน

ให้ท่านทำการตรวจสอบข้อมูลว่าที่ท่านกรอกมาทั้งหมดถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องให้กดปุ่ม แก้ไขข้อมูล หากข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องให้กดปุ่ม ยืนยัน

6 ยืนยัน otp จากข้อความที่ระบบส่งให้

ระบบโครงการคนละครึ่งจะส่ง sms หรือ ข้อความไปยังเบอร์โทรที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ และให้นำรหัส otp ใน sms มากรอกในเว็บไซต์ ภายใน 10 นาที

 

ตัวอย่าง sms แจ้งรหัส otp มาให้ท่าน

ผู้สมัครคนละครึ่งเฟส 4 จะได้รับข้อความจากผู้ส่ง HALFHALF ส่งข้อความมาว่า OTP=981914 [รหัสอ้างอิง : ] เพื่อลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง

 • ให้ท่านนำรหัส otp 981914 ไปกรอกบนเว็บไซต์
 • กดปุ่ม ยืนยัน OTP

7 ระบบแจ้งได้รับข้อมูลการลงทะเบียนคนละครึ่งรอบใหม่เรียบร้อย

ท่านจะได้รับข้อความแจ้งในเว็บไซต์ว่า ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว โดยจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านตามเงื่อนไขโครงการต่อไป ทั้งนี้โครงการจะแจ้งผลการเข้าร่วมโครงการผ่าน SMS / แอปฯ เป๋าตังภายใน 3 วัน

 

จากนั้น ก็เป็นการ ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส 4 เรียบร้อยแล้ว