ข่าวสินเชื่อ การเงิน

สินเชื่อ “อเนกประสงค์” 50,000 ผ่อน 1,324 บาท ต่อเดือน ไม่ค้ำประกัน ไม่ต้องโอนก่อน

 

ป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วน หรือใช้สำหรับหมุนเวียนในกิจการ วันนี้กรุงไทยเปิดสินเชื่อที่มีชื่อว่า Smart Money โดยให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดงถึง 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ที่สำคัญคือ ไม่ต้องค้ำประกัน ไม่ต้องมีบัญชีธนาคารของกรุงไทย ก็สามารถกู้ได้

จุดที่น่าสนใจของสินเชื่อ Smart Money

  1. วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิ น 1 ล้านบาท
  2. ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็ทำได้ เพียงมีรายไ ด้ 30,000 บาทขึ้นไป
  3. กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

วงเงินที่ให้กู้ยืม

  1. เงินเดือน 30,000 บาท กู้ 50,000 บาท ผ่อนยาว 60 เดือน  ผ่อนเดือนล ะ 1,324 บาท  เท่านั้น
  2. เงินเดื อน 30,000 บาท กู้ 100,000 บาท ผ่อนยาว 60 เดือน  ผ่อนเดือนละ 2,649 บาท  เท่านั้น

สินเชื่อที่อยากแนะนำ

คุณสมบัติผู้กู้

  1. โดยจะต้อ งเป็นบุคคลทั่วไปที่มีรา ยได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท
  2. ผู้กู้ต้องมีอายุงานไม่น้อยก ว่า 1 ปี
  3. กรณีเจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรายได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาท เปิดร้านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
  4. ต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

วิธีสมัครสินเชื่อกรุงไทย  Smartmoney ดอกเบี้ยถูก ไม่ต้องค้ำประกัน ไม่ต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยก็สมัครได้

ท่านผู้กู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านท่านเพื่อหาสาขาที่ใกล้บ้านท่านหรือ Call Center โทร. 02 111 1111

– อ่านข่าวเงินกู้ยืม น่าสนใจอื่นๆ คลิกที่นี่ –