ข่าวสมัครงาน

เปิดรับสมัครแล้ว กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา ถึง 27 มิ.ย.2567

 
กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานราชการ

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา

 

เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท เริ่มสมัครได้แล้ววันนี้ ถึง 27 มิถุนายน 2567

กรมการขนส่งทางบก สังกัดกระทรวงคมนาคม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย) นายช่างตรวจสภาพรถ และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ทั้งหมด 5 อัตรา เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 27 มิถุนายน 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งเปิดรับ

1. ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

  • ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์

2. ตำแหน่ง นายช่างตรวจสภาพรถ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้

  • สาขาวิชาเครื่องกล
  • สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
  • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

 

 

 

 

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

  • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

วิธีการสมัคร

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com

ตั้งแต่วันที่ 14 – 27  มิถุนายน  2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ที่มา: ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย) นายช่างตรวจสภาพรถ และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล