ข่าวสินเชื่อ การเงิน

“สินเชื่อรวมหนี้” ข้าราชการ จากกรุงไทย ดอกเบี้ยต่ำ ยืดเวลาจ่ายหนี้ถึง 80 ปี สมัครที่นี่

“สินเชื่อรวมหนี้” ข้าราชการ

 

 

ธนาคารกรุงไทย จัดทำโครงการ “สินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการ” เพื่อช่วยเหลือข้าราชการ กลุ่มเปราะบาง โดยสามารถรวมหนี้รายย่อยทุกประเภท ทั้งสินเชื่อบุคคล บัตรเครดิต และ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ จากทั้งธนาคารกรุงไทย และสถาบันการเงินอื่นๆ ด้วยเงื่อนไขดอกเบี้ยต่ำ

รูปแบบ สินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการ ยั่งยืน

1. สินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ทั้ง สินเชื่อบ้าน (พร้อมขอกู้เพิ่ม) และสินเชื่อบ้านแลกเงิน (พร้อมขอกู้เพิ่ม)

  • อัตราดอกเบี้ยต่ำคงที่ 3.50% ต่อปี 3 ปีแรก
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.75% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา (อัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา 4.49% ต่อปี โดยคำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญาสูงสุด 40 ปี ผ่อนชำระ 4,700 บาท/เดือน)
  • โดยได้รับยกเว้นค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ประกัน เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

* สินเชื่อบ้าน (พร้อมเพิ่ม Top up) กรณีรีไฟแนนซ์ หรือลูกค้าสินเชื่อรายเดิม + กู้เพิ่ม

* สินเชื่อบ้านแลกเงิน (พร้อมเพิ่ม Top up) กรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันแบบปลอดภาระ

**อัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา 4.49% ต่อปี โดยคำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 40 ปี ผ่อนชำระ 4,700 บาท/เดือน

2. สินเชื่อแบบไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

  • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.75% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา ธนาคารสนับสนุน ให้กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

 

ทั้งนี้ สามารถยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. – 31 ธ.ค. 2567 สมัคร >> คลิกที่นี่

 

เงื่อนไข สินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการ

  1. อัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ตลอดอายุสัญญา
  2. ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนต่อเดือนน้อยลง
  3. สามารถขยายเวลาชำระหนี้สูงสุดถึงอายุ 80 ปี ตามความจำเป็น เพื่อนำร่องช่วยเหลือข้าราชการครู ลดภาระการเงิน ปิดจบหนี้เรื้อรังได้เร็วขึ้น พร้อมเสริมแกร่งความรู้ทางการเงิน ขับเคลื่อนสหกรณ์ต้นแบบแก้หนี้ยั่งยืน พร้อมต่อยอดขยายความร่วมมือกับกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานราชการต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ ข้าราชการกลุ่มเปราะบางที่เข้าร่วมโครงการ จะสามารถรวมหนี้รายย่อยทุกประเภท ทั้งสินเชื่อบุคคล บัตรเครดิต และสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ จากทั้งธนาคารกรุงไทยและสถาบันการเงินอื่นๆ ได้