ข่าวสมัครงาน

7 อาชีพ สายงานทำเงิน มาแรง ยุค 5G

สวัสดีครับ วันนี้ มีความรู้ ข้อมูลดีๆ มาแนะนำ สำหรับ คนที่อยากทำอาชีพ หรือ ต้องการ สร้างอาชีพ เพื่ออนาคต  นั่นคือ 7 อาชีพ สายงาน ทำเงินมาแรง ยุค 5G

1.สายวางแผนด้านการเงินและการลงทุนสำหรับวัยเกษียณ

ข้อมูลจากมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังระบุว่า ปัจจุบันคนไทยกว่า 14 ล้านคน ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไปมีปัญหาและขาดความรู้ รวมทั้งวินัยทางการเงินและการออมจนทำให้ มีจำนวนหนี้สินรวดเร็ว ในยุคมิเรเนียม 5.0เริ่มมีการตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการเงินและ ทรัพย์สินมากขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างไม่ลำบากในวัยเกษียณเหมือนอย่างในอดีตที่ผ่านมา

อีกทั้งมีความต้องการเกษียณอายุงานก็เร็วขึ้นเพราะเชื่อว่าหลายคนเบื่อหน่ายจากการเป็นมนุษย์เงินเดือน  ส่วนเจ้าของกิจการก็อาจมีความต้องการเลี้ยงชีพด้วยการเล่นหุ้นเพื่อให้เงินทำงานแทนคน ทำให้อาชีพการวางแผนด้านการเงินและการลงทุนสำหรับวัยเกษียณ มีหน้าที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการเงิน ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง

2.สายพยาบาลเพื่อดูแลผู้สูงอายุ

ในปี 2564 ประเทศไทยเตรียมก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการได้เลย เพราะคาดว่า จะมีจำนวนผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นกว่า 12 ล้านคน ทำให้ในอนาคตข้างหน้านี้หลายครอบครัว มีความต้องการให้เปิดธุรกิจเกี่ยวกับการพยาบาลและดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นซึ่งทำให้เกิดความต้องการ ผู้ที่เรียนสายพยาบาลมากขึ้นตามไปด้วย

เนื่องจากคนยุคดิจิตัลนี้ ยังมีกลุ่มคนมากมายนิยมทำงานนอกบ้าน อาจจะไม่มีเวลาในการดูแลผู้สูงอายุในบ้าน หรือผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเองก็ต้องการการดูแลเอาใจใส่มากเป็นพิเศษ ทำให้มีความจำเป็นต้องอาศัยพยาบาลหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาช่วยดูแล ซึ่งค่าจ้างในปัจจุบันค่าแรงขั้นต่ำเทียบเท่ากับระดับปริญญาตรีหรืออาจะมากกว่า ทำให้ผู้ที่เรียน สายพยาบาลอาจจะต้องเฮไม่ต้องตกงานหรือไปทำงานตามโรงพยาบาลไปจนแก่ก็ได้

3.สายฟิตแอนด์เฟิร์ม

ไม่น่าเชื่อว่าเทรนเนอร์ออกกำลังกายส่วนตัว ในช่วงหลัง ๆ นี้ จะมาแรงมาก เทรนด์การรักสุขภาพของคนไทย ยังคงเป็นที่นิยมอยู่มากเพราะสังคมเริ่มตระหนักถึงโรคภัยใหม่ ๆ ที่เป็น อั น ต ร าย ถึงชีวิตจึงทำให้เกิดการ สร้างค่านิยมด้านนี้กันอย่างแพร่หลายทำให้ผู้ที่รักสุขภาพแบบครบวงจนอาจจะต้องมองหาผู้ช่วยในการ ดูแลทั้งโภชนาการและการออกกำลังกายที่ถูกต้องและได้ผลดีที่ปัจจุบันกลายเป็นไลฟ์สไตล์ของคนเมืองมากขึ้น

พวกเทรนเนอร์เหล่านี้ต่างก็ได้การยอมรับสูงซึ่งส่วนใหญ่จะประจำตามศูนย์ฟิตเนส หรือนัดนอกรอบ ซึ่งแต่ละบุคคล มีการสร้าง Personal Brandingส่วนตัวผ่านออนไลน์ ที่สามารถเป็นกระแสไดก็เพราะมีผู้นำเทรนด์อย่างเหล่าดารา นักแสดง และกลุ่มเซเลบริตี้ที่เน้นการรักษาความงาม และการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ส่งผลให้อาชีพด้านนี้กำลังมาแรงอย่างยิ่ง

4.สายแนะแนวการประกอบอาชีพเสริม

ในยุคนี้คนทำงานต่างมีอาชีพสำรอง ไม่ว่าจะเป็นการขายของออนไลน์ ขายอาหารเพื่อสุขภาพจัดเก็บรายได้จากอพาร์ทเมนต์ให้เช่า ฯลฯ เพราะเหตุนี้ทำให้มนุษย์เงินเดือนที่อยากมีรายได้เสริมหันมาหาเรียนหลักสูตรต่าง ๆ จากโลกออนไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการสอนอาชีพเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพซึ่งถือว่าได้รับความนิยมมาก ทั้งการจัดคอร์สอบรม สัมมนา Workshop ทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจว่าทักษะความสามารถและสิ่งที่เรียนมาจะสามารถนำมาใช้ การันตีในการหารายได้เสริมได้หลังจากที่พวกเขาผ่านการอบรมจากแล้ว

5.สายโค้ช 

อย่าลืมว่าโค้ชมีหลากหลายประเภท เช่น โค้ชผู้บริหาร โค้ชชีวิตการเรียนรู้ โค้ชพัฒนาบุคลิกภาพ โค้ชพัฒนาจิต โค้ชการพูด โค้ชสอนร้องเพลง ฯลฯซึ่งแต่ละประเภทจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ชี้แนะ ซึ่งนอกจากให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ตามความเชี่ยวชาญแล้วยังช่วยเรื่องการพัฒนาและช่วยดึง ศักยภาพในตัวผู้ได้รับการฝึกสอนให้ออกมาใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

โดยโค้ชจะทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยเป็นคู่คิด ให้เห็นมุมมองใหม่ ๆ ไปจากที่เป็นอยู่และคุ้นเคยและยังเป็นกระจกสะท้อนให้ผู้รับการฝึกเห็นตัวเองได้ชัดขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้ผู้รับการฝึกประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการได้

6.สายพัฒนาแอพพลิเคชั่น

เพราะโลกเข้าสู่ยุคดิจิตัล ทุกอย่างจึงต้องอยู่กับอินเทอร์เน็ต เรียกว่าแทบจะทุกอาชีพจะต้อง ใช้โลกออนไลน์ในการสื่อสารเพื่อความสะดวกสบายมากขึ้น ส่งผลให้อาชีพนักพัฒนาแอพพลิเคชั่น จึงกลายเป็นอาชีพที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่มีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เป็นอาชีพแห่งอนาคตของคนรุ่นใหม่ที่ลงทุนน้อย โดยใช้เพียงแค่คอมพิวเตอร์

บวกกับทักษะด้าน ดิจิตัลและความคิดสร้างสรรค์ก็สามารถเป็นนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นได้ และหากมีทักษะด้านธุรกิจก็ จะทำให้สามารถต่อยอดกลายเป็นผู้ประกอบการเองได้อีกด้วยซึ่งการสร้างแอพพลิเคชั่นใหม่ ๆ ในทางธุรกิจ สามารถตีราคาได้ตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักล้านเลยทีเดียว

7.สายแพทย์ทางเลือก

การพัฒนาของเทคโนโลยีและอุตสาหก รรมในปัจจุบันก่อให้เกิดมลภาวะ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่ง ของการเจ็บป่วยเรื้อรังของคนที่มีภูมิคุ้มกันน้อยหรือบกพร่องยากที่จะรักษาด้วยยาแผนปัจจุบัน อีกทั้งเกิดสภาวะความเครียดจากการทำงานและการใช้ชีวิต ทำให้เกิดอาการต่าง ๆ ที่แพทย์แผนปัจจุบันทั่วไปไม่สามารถรักษาได้ อาชีพการแพทย์ทางเลือกหรือ ผู้ที่มีความสามารถแนะแนวทางการรักษาจากการใช้ธรรมชาติบำบัด หรือการดูแลรักษาสุขภาพด้วยธรรมชาติอย่างการรับประทานอาหารคลีน หรือการใช้สมาธิรักษาโรค โยคะบำบัด และการใช้ดนตรีบำบัด ฯลฯจึงกำลังเป็นอาชีพที่นิยมมากขึ้น โดย เฉพาะในกลุ่มคนที่รักสวยรักงามและรักสุขภาพ

เป็นยังไงกันบ้างครับ  สำหรับ 7 สายอาชีพสุดฮอตแห่งยุคมิลเลนเนียม ที่คุณสามารถเลือกเรียน หรือจัดสินใจเรียนพวกนี้เพิ่ม ก็อาจจะช่วยทำให้การทำงานของคุณ เป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะตอบโจทย์ความต้องการของคนเมืองในยุค 5G  ได้อีกนานเลยล่ะ