ข่าวสมัครงาน

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง วุฒิ ปวช./ป.ตรี สมัครได้ถึง 26 เมษายน 67

 

กรมสรรพากร รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง วุฒิ ปวช./ป.ตรี 25 อัตรา รับสมัคร 20 มีนาคม – 26 เมษายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี จำนวน 22 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2.พนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 26 เมษายน 2567 โดยรับสมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึงสำนักงานสรรพากรภาค 2 ส่วนบริหารงานทั่วไปงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 เลขที่ 2884/1 อาคารมนูญผล 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัครลูกจ้างชั่วคราว” ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ในเวลาราชการ

อ่าน ประกาศรับสมัคร

แนะนำ แนวข้อสอบ