ข่าวสมัครงาน

BIG-C คลังสินค้า (DSL) รับสมัครพนักงานคลังสินค้าจำนวนมาก วุฒิ ป.6 ขึ้นไป

ข่าวสมัครงานมาใหม่เพื่อคนไทยที่กำลังตกงาน คนว่างงาน หรือผู้ที่กำลังมองหางานใหม่รายได้มั่นคง อย่ารอช้า เมื่อเร็วๆนี้ DHL-BIG C สาขาวังน้อย ประกาศรับสมัครพนักงานคลังสินค้า จำนวนมาก รายละเอียดน่าสนใจ ดังนี้

รับสมัครพนักงานจํานวนมาก

ปฏิบัติงานที่ DHL-BIG C สาขาวังน้อย

 • ค่าแรง 364 บาท ต่อ วัน
 • ค่า Good Attendance 400 บาทต่อ เดือน
 • ค่า Productivity 800 บาทต่อ เดือน
 • ค่ากะเช้า 20 บาทต่อ วัน
 • ค่ากะบ่าย 30 บาท/วัน ค่ากะดึก 50 บาทต่อ วัน
 • โอที ชั่วโมงละ 68.25
 • กองทุนประกันสังคม

 

คุณสมบัติ

 • เพศ หญิง ชาย
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป – 40 ปี วุฒิ ป.6
 • เข้ากะได้ ทําโอทีได้ สุขภาพแข็งแรง
 • เอกสารที่ใช้สมัคร
 • สําเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
 • ลําเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
 • สําเนาวุฒิการศึกษา 2 ชุด
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
 • เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

 

 • 1-15 เงินออกทุกวันที่ 20  16-สิ้น เดือน เงินออกวันที่ 5