ข่าวสมัครงานอาชีพ

เปิด 10 อันดับตำแหน่งงานที่อนาคตตลาดต้องการสูง

 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) แจ้งว่า World Economic Forum เปิดเผยข้อมูล 10 อาชีพด้านเทคโนโลยี ที่จะตอบรับกับความต้องการของตลาดในอนาคตไปจนถึงปี 2570 โดยหลังจากนี้จะเร่งประสานสมาชิกส.อ.ท ตลอดจนหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาข้อมูล ตลอดจนวางแผน รองรับการความต้องการแรงงานที่จะเกิดขึ้น

 

แนะนำ สินเชื่อ เงินกู้ยืม น่าสนใจ

อ่าน >>  ธ.ก.ส. เปิดตัว “สินเชื่อแทนคุณ” ให้ทายาทกู้ปิดหนี้จากรุ่นใหญ่ แก้ปัญหาผู้กู้สูงวัย 

อ่าน >> ไทยเครดิต ให้ยืม 50,000 ผ่อนน้อย เพียงเดือนละ 500 บาท ให้ทุกอาชีพ ไม่ต้องค้ำ

 

 

โดย 10 อาชีพที่มาแรง ประกอบด้วย

1.ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และ Machine Learning
2.ผู้เชี่ยวชาญด้าน Sustainability
3.ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจอัจฉริยะ
4.นักวิเคราะห์ความปลอดภัยข้อมูล
5.วิศวกรเทคโนโลยีทางการเงิน
6.นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
7.วิศวกรหุ่นยนต์
8.ผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data
9.ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรกลการเกษตร
10.ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนผ่านดิจิทัล จากการที่เทคโนโลยี และระบบอัตโนมัติ จะถูกนำเข้ามาใช้ในการทำงานมากขึ้นในอนาคต

 

แนะนำ สินเชื่อ เงินกู้ยืม น่าสนใจ

อ่าน >>  ธ.ก.ส. เปิดตัว “สินเชื่อแทนคุณ” ให้ทายาทกู้ปิดหนี้จากรุ่นใหญ่ แก้ปัญหาผู้กู้สูงวัย 

อ่าน >> ไทยเครดิต ให้ยืม 50,000 ผ่อนน้อย เพียงเดือนละ 500 บาท ให้ทุกอาชีพ ไม่ต้องค้ำ

 

 

นอกจากนี้ยังพบว่า มีอาชีพ 5 อันดับแรก

ที่ได้รับการจัดอันดับว่ามีแนวโน้มการเติบโตมากที่สุด ได้แก่

1.ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และ Machine Learning
2.ผู้เชี่ยวชาญด้าน Sustainability
3.ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจอัจฉริยะ
4.นักวิเคราะห์ความปลอดภัยข้อมูล
5.วิศวกรเทคโนโลยีทางการเงิน

 

แนะนำ สินเชื่อ เงินกู้ยืม น่าสนใจ

อ่าน >>  ธ.ก.ส. เปิดตัว “สินเชื่อแทนคุณ” ให้ทายาทกู้ปิดหนี้จากรุ่นใหญ่ แก้ปัญหาผู้กู้สูงวัย 

อ่าน >> ไทยเครดิต ให้ยืม 50,000 ผ่อนน้อย เพียงเดือนละ 500 บาท ให้ทุกอาชีพ ไม่ต้องค้ำ