ข่าวสมัครงาน

รับสมัครคนไทย ทำงานบนเรือสำราญ จำนวน 2,602 อัตรา เงินเดือนสูงสุด กว่า 1.2 แสนบาท

ทำงานบนเรือสำราญ เงินเดือนสูงสุด กว่า 1.2 แสนบาท

 

 

 

ข่าวดี ของผู้รักงานบริการ เรือสำราญต่างประเทศ 3 บริษัทจัดหางาน เปิดรับพนักงานหลากหลายตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 2,602 อัตรา

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน ได้รับเรื่องการขอโฆษณาการจัดหางานจากบริษัทจัดหางานที่ประกอบธุรกิจเรือสำราญ จำนวน 3 บริษัท

ประกอบด้วย

 1. บริษัทจัดหางาน ญาณดา จำกัด
 2. บริษัทจัดหางาน เอเซียน แมนพาวเวอร์ จำกัด
 3. บริษัทจัดหางาน บีเอสซี แมแนจเม้นท์ จำกัด

เพื่อเตรียมรับสมัครคนหางานจากประเทศไทยไปทำงานเป็นคนประจำเรือบนเรือต่างประเทศ จำนวน 2,602 อัตรา รายได้ระหว่าง 8,733 – 122,419 บาทต่อเดือน อาทิ ตำแหน่งนายเรือ หัวหน้าพ่อครัว พนักงานต้อนรับ พนักงานเสิร์ฟ พนักงานทำความสะอาด บริกร และนักเรียนฝึก เป็นต้น

โดยทั้ง 3 บริษัท ได้ขออนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งข้อความโฆษณาเพื่อเตรียมรับสมัครคนไทยไปทำงานเป็นคนประจำเรือบนเรือต่างประเทศ ต่อกรมการจัดหางานครบถ้วนแล้ว กระทรวงแรงงานจึงแจ้งผู้มีประสบการณ์ด้านการให้บริการ และมีทักษะภาษาอังกฤษ ที่กำลังมองหางานหรือต้องการเปลี่ยนงานทราบเพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ที่บริษัทจัดหางานแต่ละแห่งได้โดยตรง และติดตามการรับสมัครงานเพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือได้ที่บริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน

ซึ่งปัจจุบันมีทั้งสิ้น 8 บริษัท ได้แก่

 1. บริษัทจัดหางาน ทีเอสทีซี ไทย จำกัด
 2. บริษัทจัดหางาน บีเอสซี แมเนจเม้นท์ จำกัด
 3. บริษัทจัดหางาน แปซิฟิค ซีทราน ไลน์ส จำกัด
 4. บริษัทจัดหางาน บาเฮีย(ประเทศไทย) จำกัด
 5. บริษัทจัดหางาน ทรู (ไทยแลนด์) จำกัด
 6. บริษัทจัดหางาน ญาณดา จำกัด
 7. บริษัทจัดหางาน เอเชียน แมนพาวเวอร์ จำกัด
 8. บริษัทจัดหางาน เอ็มอาร์ที มารีน จำกัด

“กระทรวงแรงงาน สนับสนุนการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศมาโดยตลอด เพราะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้แรงงานไทยมีงาน มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งการไปทำงานบนเรือสำราญแม้เป็นการทำงานระยะสั้น แต่ช่วยต่อยอดประสบการณ์ด้านงานบริการ งานโรงแรม พัฒนาทักษะด้านภาษา และนำรายได้จากต่างประเทศเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจประเทศไทย” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครไปทำงานเป็นคนประจำเรือบนเรือสำราญต่างประเทศ ต้องมีประสบการณ์ตามตำแหน่งที่สมัคร อย่างน้อย 6 – 12 เดือน และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ โดยนายจ้างจะรับผิดชอบ ค่าเดินทาง ที่พัก และอาหารตลอดระยะเวลาการทำงาน มีระยะเวลาการทำงานบนเรือ ครั้งละ 6 – 9 เดือน รายได้ระหว่าง 8,733 – 122,419 บาทต่อเดือน ตามอัตราค่าจ้างแต่ละตำแหน่ง ไม่รวมค่าตอบแทนพิเศษ

 

 

โดยแต่ละบริษัทมีตำแหน่งที่น่าสนใจดังนี้

1.บริษัทจัดหางาน ญาณดา จำกัด

รับสมัคร 54 ตำแหน่ง จำนวน 1,027 อัตรา เงินเดือนระหว่าง 20,475 – 109,661 บาทต่อเดือน อาทิ หัวหน้าพ่อครัว พนักงานประจำบาร์ขายเหล้า พนักงานเสิร์ฟ พนักงานต้อนรับ แม่บ้าน เป็นต้น

2.บริษัทจัดหางาน เอเซียน แมนพาวเวอร์ จำกัด

รับสมัคร 37 ตำแหน่ง จำนวน 1,485 อัตรา เงินเดือนระหว่าง 19,618 – 87,176 บาทต่อเดือน อาทิ ช่างเทคนิคไฟฟ้า หัวหน้าคนครัว บริกร พนักงานบริการเครื่องดื่ม พนักงานดูแลห้องพัก พนักงานดูแลห้องอาหารบุฟเฟ่ต์ เป็นต้น

3.บริษัทจัดหางาน บีเอสซี แมแนจเม้นท์ จำกัด

รับสมัคร 18 ตำแหน่ง จำนวน 90 อัตรา เงินเดือนระหว่าง 8,733 – 122,419 บาทต่อเดือน อาทิ นายเรือ ต้นกล นายท้าย กลาสี นักเรียนฝึก เป็นต้น

 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือดูรายละเอียดตำแหน่งว่างอื่นๆของแต่ละบริษัท ได้ดังนี้

 • บริษัทจัดหางาน ญาณดา จำกัด Facebook Fan page : CTI Group Bangkok
 • บริษัทจัดหางาน เอเซียน แมนพาวเวอร์ จำกัด Facebook Fan page : Aman Thailand
 • และบริษัทจัดหางาน บีเอสซี แมแนจเม้นท์ จำกัด LINE ID : @bscbangkokcrew