ข่าวสมัครงาน

ธนาคารออมสิน สมัครงาน 2566 เปิดรับสมัคร อีกแล้วจ๊า! กรอกสมัครออนไลน์ไว้เลย

ธนาคารออมสิน สมัครงาน 2566

 

เปิดแล้ว ! สมัครงานออมสิน 2566 : ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครงาน เพื่อเป็นพนักงาน ธนาคารออมสิน ในปี 2566 แล้วจ๊า! โดยเปิดรับสมัครในหลายตำแหน่งงาน และหลายอัตรา เพื่อปฏิบัติงานทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด

ที่กำลังหางานทำ ทั้งจบใหม่ หรืออยากเปลี่ยนงาน และอยากทำงานธนาคาร หางานธนาคารทำ ! อย่าพลาด!

ธนาคาร : ธนาคารออมสิน “GSB”

วัน เวลาที่รับสมัคร : วันนี้ – 30 ธ.ค. 2566

สมัครที่ไหน : สมัครผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน เท่านั้น

>> www.gsb.or.th
>> หรือ https://www.gsb.or.th/contacts/สมัครงาน/
>> หรือ https://jobs.gsb.or.th/onlineJob/RM_job_opening_internet?page=RM002_01

 

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร :

1. ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ
2. ตำแหน่งลูกจ้างผู้ช่วยทันตแพทย์ และลูกจ้างวิชาชีพพยาบาล ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
3. ตำแหน่งลูกจ้างลักษณะงานเฉพาะ ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ช่างเขียนแบบ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิค ช่างยนต์ ช่างภาพ และช่างศิลป์)
4. ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานเป็นกะ) ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
5. ตำแหน่งลูกจ้างโครงการบัตรเครดิต (Call center) ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่
6. ตำแหน่งลูกจ้าง (คนพิการ) ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
7. ตำแหน่งลูกจ้างขับรถยนต์ และลูกจ้างขับเรือยนต์ ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ และธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพ และต่างจังหวัด ทั่วประเทศ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร : ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ ★ตำแหน่งยอดนิยม★

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท, วิชาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของธนาคาร
• แอดมิน แนะนำว่าผู้สมัครควรจะมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.5
• มีทักษะในการ ให้คำปรึกษา และแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน รักงานบริการ ดูแลลูกค้า
• มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทัศนคติเชิงบวก
• ถ้ามีประสบการณ์ในตำแหน่งงานที่สมัครคาดว่าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• อายุไม่เกิน 35 ปี และเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 

วิธีสมัครงาน :

สมัครงานออนไลน์ ผ่านระบบของธนาคารเท่านั้น คือ www.gsb.or.th
หรือ https://www.gsb.or.th/contacts/สมัครงาน/
หรือ https://jobs.gsb.or.th/onlineJob/RM_job_opening_internet?page=RM002_01

• โดยจะต้องกรอกข้อมูล และแนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วน
• ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกถูกต้อง
• ระบุประเภทเอกสารให้ชัดเจน เพื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ง่าย
• ผู้สมัครบันทึกยืนยันการสมัครในขั้นตอนสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว กรุณาพิมพ์ใบสมัคร รวมทั้งเอกสารที่แนบมาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง
• ธนาคารจะติดต่อแจ้งเรื่องการเข้ารับการทดสอบ และการแจ้งผลต่างๆ ในภายหลัง

วิธีการคัดเลือก :

• ธนาคารจะคัดเลือกใบสมัครที่ผ่านเข้าระบบของธนาคารเท่านั้น
• ธนาคารจะคัดเลือกผู้ที่ธนาคารพิจารณาเห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม กับตำแหน่งงาน เพื่อเชิญเข้ารับการทดสอบ และหรือสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลจากใบสมัคร

 

♦ ใบสมัครที่สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของ ธ.ออมสิน ทางธนาคารจะเก็บเป็นข้อมูลไว้ในระบบนับถึงวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี
♦ ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกใบสมัครหรือไม่คัดเลือกใบสมัคร และสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกหรือไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการทดสอบ หรือสัมภาษณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิ์ใดๆ โต้แย้งมิได้

 

คนที่จบใหม่ หรือทำงานอยู่แล้ว อยากเปลี่ยนงานใหม่ อยากทำงานธนาคาร มีรายได้ และสวัสดิการ โบนัส ในระดับที่โอเค อย่าพลาดงานนี้ รีบสมัครด่วน สมัครผ่านเว็บของธนาคารออมสิน เท่านั้น

 

หมายเหตุ : ก่อนสมัครควรเตรียมไฟล์เอกสารประกอบการสมัครงานให้ครบก่อนนะจ๊ะ เช่น วุฒิการศึกษา, Transcript, สำเนาทะเบียนบ้าน, หลักฐานทางทหาร (สด8 สด43) โดยระบุประเภทเอกสารให้ชัดเจน เพื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ง่าย เช่น “Transcript ปริญญาตรี.jpg” หรือ “สำเนาทะเบียนบ้าน.jpg” เอกสารแนบแต่ละไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 500 KB. ชื่อไฟล์ไม่ควรยาวเกิน 50 ตัวอักษร และต้องเป็นไฟล์ .jpg, png, gif, pdf เท่านั้น

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : ธนาคารออมสิน