ข่าวสินเชื่อ การเงิน

4 อย่างที่ต้องเตรียม ก่อนสร้างบ้านใหม่ ตั้งแต่เริ่มสร้าง จนถึงขอบ้านเลขที่

 

สำหรับใครที่กำลังสร้างบ้าน หรือว่าแพลนที่กำลังจะสร้างบ้าน ก็คงจะศึกษาหาความรู้กันในหลายๆ เรื่องเลย ไม่ว่าจะเป็นแบบบ้าน การสร้างบ้านในแต่ละห้องแต่ละจุด หรือผู้รับเหมาที่มีความรับผิดชอบ ทำงานดี

อีกหนึ่งเรื่องที่คนสร้างบ้านจะต้องศึกษาก็คือ การเตรียมเอก ส า ร การสร้างบ้านใหม่ เพื่อขอจดทะ เ บี ย น บ้านเลยที่ใหม่ โดยล่าสุด ทางด้านผู้ใช้เฟสบุ๊ก Toon Sangaroon ได้เล่าประสบการณ์ในเรื่องนี้ โดยระบุว่า..

การเตรียมเอกสารการสร้างบ้านใหม่ พร้อมขอจดทะเบียนบ้านเลขที่ใหม่ครับ

1. ก่อนการสร้างบ้าน ให้เตรียมเอกสาร สำเนาโฉนดที่ดินที่จะสร้าง+สำเนาทะเบียนบ้าน+สำเนาบัตร ปชช.+แบบแปลนบ้าน+ผังบริเวณตำแหน่งบ้านบนที่ดิน ไปยื่นกับ อบต./เทศบาล เพื่อพิจารณาระยะห่างจากถนน กับคำนวนขนาดพื้นที่บ้าน (กรณีบ้านเกิน 150 ตร.ม. แบบแปลนต้องมีวิศวะควบคุม) หลังจากนี้ อบต./เทศบาล จะออกใบ อนุญาต ก่อสร้างให้ (ใบนี้สำคัญมากเอาไปติดต่อน้ำ-ไฟชั่วคราวได้และต้องเอาไปใช้ที่อำเภอในวันจดทะ เ บี ย น บ้าน)

2. บ้านเสร็จแล้วให้ถ่ายภาพบ้าน+ห้องน้ำ พร้อมเอก ส า ร ทั้งหมดในข้อ 1 เอาไปให้ ผู้ใหญ่บ้าน. เพื่อตรวจสอบและจะออกใบเลขที่บ้านให้

3. นำใบที่ได้จาก ผู้ใหญ่บ้าน.+เอก ส า ร ทั้งหมดไปยื่นที่ รพ.ตำบล เพื่อออกใบรับรองด้านสุขาภิบาล สุขอนามัยให้

4. นำเอกสารทั้งหมด สำเนา โ ฉ น ด +สำเนาทะ เ บี ย น บ้าน+สำเนาบัตร ปชช.+ใบ อ นุ ญ า ต ก่อสร้าง (ตัวจริง)+ใบจาก ผู้ใหญ่บ้าน.+ใบจาก รพ.ตำบล+ภาพถ่ายบ้าน+ห้องน้ำ ไปที่อำเภอเพื่อยื่นขอทะ เ บี ย น บ้านเลขที่ใหม่

 

ถ้าเอกสารครบ ไม่มีคิวรอ ไม่เกิน 15 นาทีเสร็จครับ ทุกขั้นตอนตั้งแต่ข้อ 1-4 ไม่มีค่าใช้จ่าย หวังว่าพอเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังหาข้อมูล (รายละเอียดอาจ แ ต ก ต่ า ง กันไปแต่ละพื้นที่ครับ) ทำให้ถูกขั้นตอนตั้งแต่แรกไม่มีอะไรยุ่ง ย า กครับ ดีกว่ามาตามแก้กันทีหลัง