ข่าวสินเชื่อ การเงิน

กรุงไทย ให้ยืม 30000 ได้ทุกอาชีพ โดย สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

 

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money เป็นสินเชื่อเงินสดที่ให้วงเงินสูง และดอกเบี้ยยังถูกใจผู้กู้อีกด้วย กู้ง่ายๆ แบบไม่ต้องค้ำประกัน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

1. ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ให้กู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท
2. ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับทางกรุงไทยก็สมัครทำได้
3. กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

 

อ่าน  Micro Credit ใช้บัตรประชาชน ยืมได้ 10,000 บาท อนุมัติง่ายรับไปใช้ก่อนคืนทีหลัง

 

วงเงินกู้สูงสุด

1. ผู้ที่มีรายได้ประจำ กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สูงสุด 1.0 ล้านบาท
2. ผู้มีรายได้จากการประกอบธุรกิจ กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้สุทธิ สูงสุด 500,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

-คิดแบบลดต้นลดดอก

เอกสารที่ใช้สมัครสินเชื่อ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
4. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้

 

 

 

อ่าน  วิธีติดตั้ง แอพ ธนาคารออมสิน แอพ MyMo ด้วยตนเอง ง่ายมาก

 

Statement

1. บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน
2. เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)
3. เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

 

คุณสมบัติผู้กู้

1. บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรายได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาท เปิดร้านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 02 111 1111 หรือ ธนาคารสาขาใกล้บ้านคุณ

 

– อ่านข่าวเงินกู้ยืม น่าสนใจอื่นๆ คลิกที่นี่ –

 

ธนาคารกรุงไทย ปล่อยกู้สำหรับอาชีพอิสระ 1 ล้าน ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ ไม่ต้องค้ำประกัน