ข่าวสมัครงาน

รับสมัครเกษตรกรไทย ไปทำงานภาคเกษตรที่เกาหลีใต้ วีซ่า E-8 ระยะสั้น ไปง่ายไม่ต้องสอบภาษา

รมว.สุชาติ เตรียมบินเกาหลี ขยายตลาด วีซ่า E8  “เกษตรตามฤดูกาล”กระทรวงแรงงาน เปิดตลาดแรงงานภาคเกษตรเกาหลีใต้ เตรียมลงนาม MOU สัปดาห์หน้าเผยเป็นโอกาสแรงงานภาคเกษตร ไปง่ายขึ้น ไม่ต้องสอบภาษาเกาหลีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ฝ่ายไทยโดยกระทรวงแรงงาน มีกำหนดเยือนสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อลงนามในบันทึกความเข้าใจด้านการจัดส่งแรงงานภาคเกษตรตามฤดูกาล ร่วมกับเมืองท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2566

ซึ่งถือเป็นข่าวดีของแรงงานภาคเกษตรชาวไทยที่รอคอยไปมาตลอด เนื่องจากเป็นการไปทำงานระยะสั้น และไม่ต้องทดสอบทักษะด้านภาษา ทำให้แรงงานไทยมีโอกาสไปทำงานเกาหลีใต้ได้มากขึ้น ช่วยลดปัญหาการว่างงานในประเทศ และยังช่วยลดการลักลอบเข้าไปทำงานที่เกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมาย โดยคุณสมบัติเบื้องต้น ต้องมีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 25 – 45 ปี และมีการขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรหรือมีประสบการณ์งานเกษตร 1 ปีขึ้นไป

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้กระทรวงแรงงานหาแนวทางขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศให้มากขึ้น เพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ มีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงานไทย ซึ่งเกาหลีใต้นับเป็นตลาดแรงงานที่มีศักยภาพและเป็นตลาดที่น่าสนใจ เนื่องจากแรงงานต่างชาติได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเทียบเท่าคนในชาติ และมีอัตราค่าจ้างแรงงานค่อนข้างสูง กระทรวงแรงงานจึงมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือร่วมกับทางการเกาหลีใต้เพื่อขยายตลาดแรงงานมาโดยตลอด

โดยก่อนหน้านี้ประสบความสำเร็จในการเปิดตลาดแรงงานกับสมาคมอู่ต่อเรือของสาธารณรัฐเกาหลี ที่จัดส่งแรงงานไทยไปทำงานด้วย วีซ่า E -7 (วีซ่าทักษะฝืมือ) โดยบริษัทจัดหางานฯ ภาคเอกชน ต่อเนื่องมาจนถึงการลงนาม MOU ประเภทงานเกษตรตามฤดูกาล วีซ่า E – 8 ที่กำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้า” รมว.แรงงาน กล่าว

 

 

 

 

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ทางการไทยได้ร่วมกับทางการเกาหลีใต้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 1 อำเภอ เป็นอำเภอนำร่องที่จะลงนามในบันทึกข้อตกลงจัดส่งแรงงานภาคเกษตรตามฤดูกาล (วีซ่า E-8)

ซึ่งทางการเกาหลีใต้ระบุอย่างชัดเจนให้กรมการจัดหางาน เป็นหน่วยงานจัดส่งแรงงาน ทำหน้าที่รับสมัคร คัดเลือก และจัดส่งแรงงานตามฤดูกาล โดยห้ามบริษัทจัดหางานเข้าแทรกแซงและทำสัญญาซ้อนกับแรงงานและด้วยข้อตกลงนี้เป็นในลักษณะจัดส่งคนไทยไปทำงานต่างประเทศโดยรัฐ กรมการจัดหางานจะไม่คิดค่าบริการใด ๆ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายจัดส่งแรงงานขั้นพื้นฐาน

“กรมการจัดหางานจะแจ้งรายละเอียดและเงื่อนไขการรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตรที่สาธารณรัฐเกาหลีหลังจากมีการลงนาม MOU ร่วมกับทางการเกาหลีใต้ ซึ่งขณะนี้กำหนดวันลงนามชัดเจนแล้วเป็นวันที่ 26 มิถุนายน2566 ขอให้แรงงานไทยรอฟังข่าวดีจากกรมฯได้เลย” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารจากกรมการจัดหางานได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th หรือเว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน