ข่าวสินเชื่อ การเงิน

เฮงลิสซิ่ง สินเชื่อพร้อมใช้ หาเช้ากินค่ำ ยืมได้ 20000 บ.ผ่อน 238 บ. (มีสาขาทุกอำเภอ)

บริการสินเชื่อเงินกู้ ที่เปิดโอกาศให้กับประชาชนทุกอาชีพ ที่ต้องการหาแหล่งสินเชื่อเงินด่วนในระบบที่ถูกต้องตามกฏมาย ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุลคลค้ำประกัน ตอบโจทย์ตรงความต้องการของลูกค้า เพราะเป็นสินเชื่อที่อนุมัติไว ไม่เช็คเครดิต ไม่ต้องมีคนค้ำและยังผ่อนจ่ายสบายๆ จะทำงานอะไร อาชีพไหนก็สมัครได้ มาอ่านรายละเอียดด้านล่างกันต่อเลยครับ

จุดเด่นที่น่าสนใจของสินเชื่อ

 •  มีรายได้เริ่มต้น 6,000 บาท ก็กู้ได้
 •  ไม่ต้องมีทรัพย์สินหรือบุคคลค้ำประกัน
 •  เอกสารน้อย ไม่ยุ่งยาก

ายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครสินเชื่อ 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 •  บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ 17 – 70 ปี
 •  มีรายได้ประจำต่อเดือน 6,000 บาท ขึ้นไป (แสดงหนังสือรับรองรายได้ตามที่บริษัทฯ กำหนด)
 •  มีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือน ขึ้นไป (ไม่อยู่ในช่วงทดลองงาน พักงาน หรืออยู่ในระหว่างพิจารณาโทษ)
 •  ผู้ขอสินเชื่อ พักอาศัยที่อยู่ปัจจุบันหรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และสถานที่ทำงาน ระยะทางไม่เกิน 30 กม. จากที่ตั้งสาขาที่ยื่นขออนุมัติสินเชื่อ
 •  ผู้ขอสินเชื่อต้องมีบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (P-Loan ไม่มีหลักประกัน) รวมทั้งหมด ไม่เกิน 3 แห่ง

*คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด*

 

 

 

 

เอกสารการสมัครสินเชื่อ

 1.  สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ
 2.  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ
 3.  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 4.  สลิปเงินเดือน ฉบับจริง ย้อนหลัง 1 เดือนล่าสุด หรือ หลักฐานการเดินบัญชีกับธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

หมายเหตุ การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

– ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมกันสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร1361