ดูดวง

4 วันเกิด ดวงขาขึ้น ช่วงนี้มีเกณฑ์ได้โชคก้อนใหญ่ ยิ่งทำบุญ ยิ่งได้

 

วันอาทิตย์

คนเกิดวันนี้เป็นคนมีวาสนาดีมาก ดวง ก็ดีมีบุญเยอะทำให้ชีวิตสุ ขสบายมาโดยตลอด ส่วนมากก็จะทำงานแบบมียศมีตำแหน่ง มีคนนับหน้าถือต าร่ำร วยเ งิ นทอง ฐานะดีแวดล้อมไปด้วยบริวารมากมายทำคุณคนไม่ค่อยขึ้น แต่ก็ดีแล้วทำดีก็ทำต่อไปความดีที่ทำนั้นเองที่จะคอยปกป้องตัวคุณในช่วงนี้ เตรียมรับกับโชคดี มีเงิน ทองเพิ่มพูน ดวงโดยรวมของท่านที่เกิด ในวันอาทิตย์จะมีโชคลาภใหญ่อย่าง แน่นอน ขอให้ท่านสุขสมหวังสาธุบุญ

 

จันทร์

ถ้าเก็บเงินบ้าง สะสมบ้างก็จะทำให้มีความมั่งคั่งมากยิ่ง ขึ้นอีกเป็นคนดวงแข็งมาก แม้ว่าจะตกทุ กข์ เพียงใดชีวิตปัญหาเยอะแต่ก็ยังคงยืนหยัดอยู่ได้แบบสบายเป็นคนใจสู้จนทำให้ผ่านปัญห า ต่าง มาได้อย่างง่ายด าย คุณมีคุณสมบัติ ความเป็นผู้นำรักเกียรติมีความหนักแน่นไม่ชอบเอาเปรียบใคร เป็นคนตรงไปตรง มาขยันทำงาน มีความอดทนสูงในช่วงนี้ ดวงชะตามีเกณฑ์จะได้รับเ งินก้อนโตจากความดีของคุณเอง ขอให้มีความสุขความ เจริญมาก

 

วันพุธ

คนที่เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีเลิศ เจรจาต่อรองเก่ง มีวาทศิลป์ดีจนผู้คนต้องยอมรับเหมาะที่จะทำเกี่ยวกับการค้าขาย ทำธุรกิจส่วนตัว หรือด้านการบริการ เป็นคนฉลาด แต่ความจำไม่ดีเอาเสียเลยลืมอะไรง่ายมากความรู้เยอะ อ่านใจคนเก่งมาก แต่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่เพราะสิ่งเร้ามันเยอะ แต่จากช่วงนี้ไปดวงจะดีมาก

 

วันศุกร์

คุณเป็นคนดี ปัญหาและอุปส รรคต่าง ที่เหมือนจะไม่ดีทำอะไรคุณไม่ได้แม้แต่น้อยเพราะมีก รรมด้านดีเยอะ ดวงดีมากลำบ ากน้อยขอให้พย าย ามหมั่นทำบุญให้เยอะจะได้หนุนให้ชีวิตดียิ่งขึ้นไปอีก และช่วงนี้ก็อย่าลืมเก็บออมไว้ด้วยเพราะเวลาที่ได้รับเ งินทองเข้ามาเยอะจะทำให้มีกินมีใช้ไปตลอด