ข่าวสินเชื่อ การเงิน

ธนาคารกรุงไทยปล่อยสินเชื่อ ให้ยืมได้ทันที 2 เเสนบาท ไม่ต้องค้ำ

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ

 

 

วันนี้เราได้มี สินเชื่อ ใหม่จากทางธนาคารกรุงไทย ในชื่อ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ  มานำเสนอ โดยเป็นสินเชื่อที่ไม่จำเป็นต้องมีบุคคลค้ำประกัน เพราะเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์สามารถใช้จ่ายตามความสะดวกของผู้กู้ เพียงแค่มีบัญชีเงินเดือนผ่าน ธนาคารกรุงไทย ก็สามารถยื่นขอสมัครได้เลย

เงื่อนไขการสมัครคุณสมบัติผู้กู้

  1. เป็นบุคคลสัญชาติไทยมีอายุ 20 ปี ขึ้นไป
  2. มีรายได้ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 13,000 บาท ต่อเดือน
  3. พนักงานข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ มีรายได้ไม่น้อยกว่า 13,000 บาท ต่อเดือน
  4. พนักงานราชการ พนักงานสัญญาจ้าง ลูกจ้าง ของหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ มีรายได้ไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ต่อเดือน
  5. พนักงานประจำของหน่วยงานเอกชน มีรายได้ไม่น้อยกว่า 18,000 บาท ต่อเดือน

 

 

เอกสารประกอบการสมัครผู้กู้

  1. สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้กู้
  2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้
  3. หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด
  4. ใบแจ้งยอดเงินบัญชีธนาคาร Statement

 

ใครที่มีข้อสงสัยแอดมินแนะนำให้ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขานะค่ะ และสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Krungthai.com โทร 02 111 1111