ประกันสังคม

ลดเงินสมทบประกันสังคม ม.33 และ 39 นาน 3 เดือน ล่าสุด

ครม.ไฟเขียว‼ ลดเงินสมทบประกันสังคม ม.33 และ 39 นาน 3 เดือน ตั้งแต่ พ.ค.-ก.ค. 65

วันที่ 5 เมษายน 2565 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. ได้อนุมัติร่างกฎกระทรวง ลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมนาน 3 เดือน

-ม.33 นายจ้างและลูกจ้าง จ่ายเงินสมทบกองทุน ฯ เหลือ ฝ่ายละร้อยละ 1 จากเดิมร้อยละ 5

-ม.39 จากเดิมร้อยละ 9 ของฐานค่าจ้าง 4,800 บาท (เดือนละ 432 บาท) ให้เหลือร้อยละ 1.9 หรือ เดือนละ 91 บาท

 

 

 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.- 31 ก.ค. 65 เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานจากปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคยุโรป