เราชนะ

สรุปวันเงินเข้า เราชนะ และ ม.33 เรารักกัน

เราชนะ และ  ม.33 เรารักกัน  เงินเข้าวันไหน

สวัสดีครับ  วันนี้ มีข่าวมาอัพเดต เกี่ยวกับ โเราชนะครงการช่วยเหลือประชาชน ด้วย เงินเยียว ในโครงการ เรานะ และ เรารักกัน ม.33 โดย ทั้ง 2 โครงการ จะมีการ แจกเงิน 2,000 บาท เข้าเป๋าตัง เงินเข้าวันไหน วงปฏิทินไว้เลย !

ซึ่ง รายละเอียดของข่าว มีดังนี้ครับ….

จากกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ระลอก 3 ซึ่งมีหลากหลายโครงการ อาทิ เราชนะ, คนละครึ่งเฟส 3, ม.33 เรารักกัน, ยิ่งใช้ยิ่งได้, เพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการลดค่าน้ำ-ค่าไฟ ซึ่งล้วนแต่เป็นการเยียวยาประชาชน

จะพาไปดูไทม์ไลน์การรับเงินของ 2 โครงการเด่น คือ เราชนะ สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ และ ม.33 เรารักกัน สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33

 

เราชนะ

โครงการจะโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแก่ผู้ถือสิทธิเดิม สัปดาห์ละ 1,000 บาทเป็นเวลา 2 สัปดาห์ รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

– งวดแรก วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท
– งวดที่สอง วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

 

ม.33 เรารักกัน

 

โครงการจะโอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง แก่ผู้ถือสิทธิเดิม สัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

– งวดแรก วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท
– งวดที่สอง วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดดังกล่าวจะเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ พิจารณาวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ก่อนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 พฤษภาคม นี้

 

>> อ่าน ข่าวสาร สินเชื่อ เงินเยียวยาอื่นๆ คลิกที่นี่ <<