ข่าวสมัครงาน

สิงห์ฯ คอร์เปอเรชั่น รับพนักงานหลายอัตรา วุฒิ ปวส.-ป.ตรี มีสวัสดิการเพียบ

 

มีข่าวดีมาบอก  ทาง สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • Call service – Outbound (สัญญาจ้าง 1 ปี)
 • พนักงานขับรถยก
 • พนักงานควบคุมบรรจุโซดา-น้ำดื่ม
 • เจ้าหน้าที่บุคคล-บริหารค่าจ้าง
 • ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม-ซ่อมบำรุง
 • เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
 • Traditional Trade Service Officer
 • พนักงานผลิต
 • Personal Assistant
 • Operation Support Specialist
 • นักบัญชี (ประจำ จ.มหาสารคาม)
 • Customer Success Manager – Call Handing
 • Senior AR Accounting officer
 • Insurance Officer
 • ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจจัดจำหน่าย
 • Trade Marketing Manager TT (Product Strategy Beer)
 • นักบัญชี
 • Strategy Communication
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • ผู้บริหารงานประชาสัมพันธ์ (กีฬา)
 • เจ้าหน้าที่บริหารข่าวสารองค์กร
 • Information & Operations Support Officer
 • พนักงานสถิติ-บัญชีผลิต
 • ช่างก่อสร้าง
 • พนักงานคลังสินค้า
 • วิศวกรไฟฟ้าควบคุม
 • เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพงาน-เทคนิค
 • ช่างไฟฟ้า
 • ผู้จัดการแผนกผลิตและพัฒนาธุรกิจ
 • เจ้าหน้าที่บริหาร ผลิตภัณฑ์ใหม่ (ไวน์-วิสกี้)
 • Customer Service QA Specialist
 • SAP Support (Module PM PP MM)

 

 

 

 

 • วิศกรการบรรจุ
 • IT Security Support
 • ช่างซ่อมบรรจุ
 • เจ้าหน้าที่ขาย ช่องทาง Horeca
 • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด Special Channel
 • เจ้าหน้าที่การตลาดเบียร์สด
 • Modern Trade Service Supervisor
 • Customer Hotline Officer
 • เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบภูมิศาสตร์
 • พนักงานขายเงินสดสาขา หนองคาย (Cash Van Sales)
 • พนักงานขายเงินสดสาขา มีนบุรี (Cash Van Sales)
 • SAP Support (Module FI)
 • SAP Support (Module CO)
 • Fulfilment Service Supervisor(Telesales)
 • ผู้จัดการส่วนประกันคุณภาพ
 • เจ้าหน้าที่บริหาร (Promoter,ช่องทาง On premise)
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบขาย
 • ผู้จัดการแผนก Data Center Management
 • Modern Trade Service Officer
 • เจ้าหน้าที่กลยุทธ์การขาย MT
 • Project Management
 • Fulfilment Service Officer (Telesales)
 • Traditional Trade Sales
 • AP Accounting officer
 • Implant Officer
 • พนักงานขายเงินสดสาขาสระแก้ว (Cash Van Sales)
 • Trade Marketing Officer
 • พนักงานขายเงินสดสาขาร้อยเอ็ด (Cash Van Sales)

 

 

ลิ้งค์สมัครงานที่เว็บไซต์ >> https://career.boonrawd.co.th/job.php

 

สวัสดิการและผลประโยชน์

 • เวลาทำงานวันละ 7 ชั่วโมงเราเห็นความสมดุลของเวลาทำงาน และเวลาส่วนตัวของพนักงานจึงกำหนดให้พนักงานปฏิบัติงานเพียง วันละ 7 ชั่วโมง
 • Provident Fund (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) เพื่อให้พนักงานได้มีเงินสะสมเมื่อออกจากงานหรือเมื่อเกษียณอายุงาน โดยบริษัทสมทบเงินให้กับพนักงาน 5% นับตั้งแต่วันแรกที่ผ่านทดลองงาน และสูงสุดเป็น 10% ตามอายุงานที่อยู่กับบริษัทฯ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน) พนักงานสามารถสะสมวันหยุดได้ 1 เท่าของจำนวนวันหยุดที่พนักงานได้รับ
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินเบิกล่วงหน้ากรณีฉุกเฉิน (IOU)
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • ทุนการศึกษาปริญญาโท
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • New Year Gift
 • งานวันครอบครัวสิงห์

 

 

 

รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม

สำหรับท่านที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละตำแหน่ง

สามารถเข้าไปดูได้ที่ https://career.boonrawd.co.th/job.php

หรือสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://career.boonrawd.co.th/index.php

 

การติดต่อ

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด 999 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม 10300
โทร. 02-242-4000
แฟกซ์ 02-242-1740
วันเวลาทำการ จ.-ศ. เวลา 08:30-16:30 น.