ข่าวสมัครงาน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 4/2566

จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 17 เมษายน 2567

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 4/2566 จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ บริหารคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
  • ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ควรต้องมีความรู้ความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ โดยหากมีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 17 เมษายน 2567

 

ที่สนใจสามารถสมัครสอบทาง Internet ได้ที่ เว็บไซต์ http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/  เลือกหัวข้อ “สมัครงาน” (ด้านซ้ายมือ) หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://person.tu.ac.th/hrtuweb/index.php

http://203.131.211.58/hrtuweb/uploads/recruit/recruit_08_03_2024_10_00_18.pdf