ข่าวสมัครงาน

กรมการขนส่งทางราง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18000

 

กรมการขนส่งทางราง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18000 สมัคร 13 มีนาคม – 4 เมษายน 2567

 

ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เงินเดือน 18,000 บาท ประเภท บริหารทั่วไป

จำนวน 3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในทุกสาขาวิชา

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารจัดการและงานเลขานุการเบื้องต้นต่าง ๆ เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานรวบรวมข้อมูล งานสัญญา งานระเบียบแบบแผน จัดพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสาร งานร่างและโต้ตอบหนังสือ เตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงาน การประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่น ๆ งานติดต่อประสาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายการรับ

 

>> แนวข้อสอบกรมการขนส่งทางราง(กดดู)

>>แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู)

>> แนวข้อสอบข้าราชการ 2567 (กดดู)

 

 

สมัครวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่  13 มีนาคม – 4 เมษายน 2567

ทางเว็บไซต์  https://drt.thaijobjob.com/

ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ