ข่าวสมัครงาน

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 2,716 อัตรา

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคล

 

 

กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก 2,716 อัตรา ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. สอบแข่งขันได้จะบรรจุเป็นข้าราชการ รับสมัครผ่านทางออนไลน์ ถึง 4 ม.ค.67

กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกาศเรื่องรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2,716 อัตรา โดยเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566-4 มกราคม 2567 ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. สอบแข่งขันได้จะบรรจุเป็นข้าราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักเรียนนายสิบทหารบก จำนวน 2,200 อัตรา

2. นายทหารประทวน จำนวน 116 อัตรา รับจากกำลังพลจากแหล่งภายในกองทัพบก จำนวน 96 อัตรา คือ

  • ทหารกองประจำการที่เลื่อนกำหนดเวลาปลดจากกองประจำการ  จำนวน 20 อัตรา
  • พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว เว้นทหารอาสา สังกัดกองทัพบก  จำนวน 20 อัตรา
  • อาสาสมัครทหารพราน จำนวน 20 อัตรา
  • ทหารอาสาอัตรานายทหารประทวน เป็นผู้ที่ได้รับการบรรจุ (จ้าง) ในปี พ.ศ. 2563  จำนวน 36 อัตรา
  •  รับจากนักศึกษาวิชาทหาร(หญิง) ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรืออาสาสมัครทหารพราน (หญิง)  จำนวน 20 อัตรา

 

3. ทหารอาสา (อัตรานายทหารประทวน) จำนวน 400 อัตรา โดยคัดเลือกจากกำลังพลสำรอง หรือทหารกองหนุนประเภทที่ 1

 

 

 

 

 

การรับสมัครรับสมัครผ่านระบบออนไลน์

ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 66-4 ม.ค. 67  สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://recruitment.rta.mi.th/recruitment/ ตลอด 24 ชม.

ศึกษาระเบียบการรับสมัครให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร