ข่าวสินเชื่อ การเงิน

กรุงไทย ให้ยืม สูงสุด 5 เท่าของรายได้ ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องมีหลักประกัน

สวัสดีครับทุกๆ ท่าน ผมดีใจมาก ที่ทุกคนได้มาเห็นข่าวนี้ วันนี้ ผมมีข่าวสารเกี่ยวกับ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม มาบอกกล่าว อีกแล้วครับ วันนี้ ธนาคารกรุงไทย ที่ได้ปล่อยสินเชื่อ “สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus” เป็นบริการสินเชื่อเงินให้กู้ยืม เพื่อให้ประชาชนที่ต้องการปรับสภาพการเงินให้คล่องตัวกับเงินกู้อเนกประสงค์วงเงินอนุมัติเบิกรับเต็มจำนวน เข้าบัญชีทันที มาดูรายละเอียดของสินเชื่อกันครับ

 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • สินเชื่อสำหรับคนทำงานเอกชน  ที่ได้เงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
 • สินเชื่อแบบเงินกู้วงเงินหมุนเวียน
 • วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้   แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
 • เงินด่วนทันใจ ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องมีหลักประกัน

 

 

 

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

คุณสมบัติผู้กู้
 1. พนักงานประจำบริษัทเอกชน มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 2. รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย
 3. อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 4. อายุไม่เกิน 60 ปี

 

 

เอกสารที่ใช้สมัคร
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
 4. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
 5. Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หากเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ใช้บัญชีกรุงไทยไม่ถึง 6 เดือน สามารถยื่นบัญชีของธนาคารอื่นเพื่อการพิจารณาได้
 6. เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

วงเงิน ที่ได้

 • สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 1.0 ล้านบาท

 

ดาวน์อ่านเอกสารสินเชื่อ

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://krungthai.com/th/personal/loan/personal-loan/25

หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งข้อร้องเรียน ลูกค้าสามารถเข้าไปดู
รายละเอียดเพิ#มเติมได้ที# krungthai.com หรือ Call Center โทร. 02 111 1111 หรือ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา