ข่าวสมัครงาน

เทสโก้ โลตัส เปิดรับสมัครพนักงาน รายได้ 331 บาทต่อวัน

โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในนามของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด

เทสโก้ โลตัส เปิดให้บริการสาขาแรกที่ซีคอนสแควร์ บนถนนศรีนครินทร์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ขายหุ้นส่วนใหญ่ให้กับกลุ่มเทสโก้ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติจากสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นที่มาให้เกิดการควบรวมชื่อเป็น เทสโก้ โลตัส ในปัจจุบัน โดยในปัจจุบันได้มีการแบ่งรูปแบบตามขนาด และวิถีชีวิตของแต่ละท้องที่

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจัดเรียงสินค้า

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ชาย/หญิง

-อายุ 18-36 ปี

-วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป

-สามารถทำงานเป็นกะได้

-สามารถเดินทางเองได้

รายได้และสวัสดิการ

-ค่าจ้าง 331 บาท/วัน

-เบี้ยขยัน 22 บาท/วัน

-ค่ากะเช้า 20 บ่าย 45 ดึก 90 บาท

-OT. 4 ชม.

-เครื่องแบบพนักงาน , เชฟตี้

 

หลักฐานการสมัครงาน

-รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ

-สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ

-สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ใบ

-สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ใบ

ขอขอบคุณ หางาน นนทบุรี